Nederlandse naam:

Spaanse aak, veldesdoorn

Latijnse naam:

Acer campestre 'Huibers Elegant'

  • Omschrijving
  • Vraag informatie aan

Kleine tot middelgrote boom, aanvankelijk smal piramidaal, later eirond. De takinplant is opvallend steil, gewoonlijk rond de 45°. Hierdoor blijft de kroon relatief smal. Het donkergroene blad kleurt diep goudgeel in de herfst. Het blad heeft een hoge resistentie tegen meeldauw, spint en galmijt. Een goede laanboom voor gebruik in groenstroken, wegbermen, smallere straten, woonerven en op pleinen. Gedijt in tegenstelling tot veel andere Acer campestre cultivars vrij goed in een gesloten verharding.

Contact